Slavnost Uvedení Páně do chrámu - tzv. Hromnice

V pátek 2. února 2018 bude v 18:00 v klášterním kostele Zvěstování Páně mše svatá spokená se žehnáním svící. Jste srdečně zvání!