Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 10. května bude mše svatá v klášterním kostele Zvěstování Páně od 18:00.