Vzdělávací programy

Index

 vyukove programy

Zde se můžete seznámit s výukovými programy pro školy. Programy se vždy snažíme přizpůsobit věku dítětí a konkrétním požadavkům pedagoga.

Účastnický poplatek je 70 Kč na dítě, pedagogický doprovod zdarma.

 IOP logo


 

Klášterní architektura20151106vz prg ARCH

Program dětem přibližuje uspořádání a funkci klášterních budov v analogii s rodinným domem, tedy prostředím obecně známým a jim blízkým.  Při procházení příslušnými prostorami budou objevovat jejich funkci a účel. Nakonec samy vystavějí svůj ideální klášter za užití některé z výtvarných technik (koláž, asambláž, malba, apod.).

Program je koncipován jako tříhodinový celek (tři bloky po 45 minut s přestávkami).

IOP logo 


 

Kniha a knihtisk

20151106vz prg KNIHA

 

Děti se seznámí s tradičními tiskařskými technikami jako je dřevořez, mědiryt nebo lept. Seznámení proběhne formou ukázky práce tiskařského lisu a ukázky vzorových starých tisků z klášterních sbírek. Poslední částí programu bude výroba vlastní knihy. Program dětem objasní klíčový význam tisku, jako hybatele ve vývoji lidské civilizace, a jako zajímavé výtvarné formy. Součástí tohoto programu není prohlídka klášterní knihovny.

Program je koncipován jako tříhodinový celek (tři bloky po 45 minut s přestávkami).

 IOP logo


 

Malíř a malba

20151106vz prg MALIR

Děti se seznámí s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Naučí se jak "číst" staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen jako dekoraci, ale také jako poselství tvůrce a objednavatele obrazu. Pak si vyzkoušejí práci staré malířské dílny, její mechanizmy. Důraz bude kladen na výtvarnou činnost dětí (malba, kresba, koláž, apod.) a na to, aby mohly samy objevovat různé významy klášterního prostoru. Součástí programu je prohlídka části kláštera.

Program je koncipován jako tříhodinový celek (tři bloky po 45 minut s přestávkami).

 

IOP logo

 


Výtvarně dramatický program


Děti si kreativní formou vyzkouší, jak funguje divadlo, jaké je to být scénografem a hercem a jaké to je stát na osvětleném jevišti komorního sálu. Ve výtvarných dílnách si samy vyrobí rekvizity a kostýmy, díky nimž formou živých obrazů ztvární vybrané příběhy ze života blahoslaveného Hroznaty, zakladatele tepelského kláštera. Kapacita programu je maximálně 24 dětí. V případě vyššího počtu jsme schopni po dohodě poskytnout zbylým dětem alternativní program.

Program je koncipován jako tříhodinový celek (tři bloky po 45 minut s přestávkami).

 IOP logo


 

 

 

Prohlídka s průvodcem

20151106vz prg ZIVOT

Základní prohlídková trasa, která trvá cca 50 minut, upravená pro potřeby dětského kolektivu – obtížnost výkladu zohledňuje věk posluchačů. S důrazem na aktivní zapojení dětí do procesu poznávání.

IOP logo