Vytisknout tuto stránku

Vzdělávací programy

 pro skoly klaster tepla titul

 

Zde se můžete seznámit s výukovými programy pro školy. Programy se vždy snažíme přizpůsobit věku dítětí a konkrétním požadavkům pedagoga.

Účastnický poplatek je 70 Kč na dítě, pedagogický doprovod zdarma.

 IOP logo


Stavitelé lázní

 

pro skoly klaster tepla lazne

 

Program dětem představí lázně jako kulturní a ekonomický fenomén. Na příkladu Mariánských Lázní se seznámí s léčebným významem lázní. Prostřednistvím budovatelské hry se naučí chápat lázeňské město v jeho urbanistické i společenské komplexnosti.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

 

IOP logo


Klášterní architektura

 

pro skoly klaster tepla architektura

 

Program dětem přibližuje uspořádání a funkci klášterních budov v analogii s rodinným domem, tedy prostředím obecně známým a jim blízkým.  Při procházení příslušnými prostorami budou objevovat jejich funkci a účel. Nakonec samy vystavějí svůj ideální klášter za užití některé z výtvarných technik (koláž, asambláž, malba, apod.).

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

IOP logo 


 

Kniha a knihtisk

 

pro skoly klaster tepla kniha

 

Děti se seznámí s tradičními tiskařskými technikami jako je dřevořez, mědiryt nebo lept. Seznámení proběhne formou ukázky práce tiskařského lisu a ukázky vzorových starých tisků z klášterních sbírek. Poslední částí programu bude výroba vlastní knihy. Program dětem objasní klíčový význam tisku, jako hybatele ve vývoji lidské civilizace, a jako zajímavé výtvarné formy. Součástí tohoto programu není prohlídka klášterní knihovny.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

 IOP logo


 

Malíř a malba

pro skoly klaster tepla malir

Děti se seznámí s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Naučí se jak "číst" staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen jako dekoraci, ale také jako poselství tvůrce a objednavatele obrazu. Pak si vyzkoušejí práci staré malířské dílny, její mechanizmy. Důraz bude kladen na výtvarnou činnost dětí (malba, kresba, koláž, apod.) a na to, aby mohly samy objevovat různé významy klášterního prostoru. Součástí programu je prohlídka části kláštera.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

 

  IOP logo

 


Výtvarně dramatický program

 

pro skoly klaster tepla divadlo

 

Děti si kreativní formou vyzkouší, jak funguje divadlo, jaké je to být scénografem a hercem a jaké to je stát na osvětleném jevišti komorního sálu. Ve výtvarných dílnách si samy vyrobí rekvizity a kostýmy, díky nimž formou živých obrazů ztvární vybrané příběhy ze života blahoslaveného Hroznaty, zakladatele tepelského kláštera. Kapacita programu je maximálně 24 dětí. V případě vyššího počtu jsme schopni po dohodě poskytnout zbylým dětem alternativní program.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

 IOP logo

 


„Klášter Teplá dětem“ - koncerty pro mládež

 

pro skoly klaster tepla koncert

 

Ve spolupráci s předním českým violoncellistou Petrem Nouzovským nabízíme koncerty určené dětem. Pan Nouzovský vystupuje s kolegy, vynikajícími českými hudebníky, i se svými žáky, studenty konzervatoře. Svou špičkovou interpretační úroveň spojuje s mimořádnou schopností zaujmout posluchače živým slovním projevem i řadou zajímavých, nevšedních postřehů ze světa klasické hudby. Dokáže tak vtáhnout dětské posluchače do obohacujícího dialogu. Koncert je doplněn kratší prohlídkou nejhezčích částí barokního kláštera. Výklad vedený zkušenými lektory je přizpůsoben věku žáků.

Program trvá: 60 minut + 30 minut prohlídka

Zde platí nižší vstupné 50 Kč na žáka. 

 

Dotace
19. 6. 2018

Karlovarský kraj podpořil v rámci programu pro poskytování dotací na podporu kulturních aktivit koncerty pořádané Hroznatovou akademií v roce 2018.

KV plus ZIVYKRAJ

 

IOP logo

 

 


Příběh violoncella

 

pro skoly klaster tepla pribeh cela

 

Vážná hudba může být i zábava. Interaktivní hudebně-výtvarné představení pro děti je k tomu skvělou příležitostí. Díky hudbě v podání violoncellistky Evelyn Aguirre-Araya a hravým ilustracím Kateřiny Sechovcové se přenesete třeba na druhý konec zeměkoule anebo do barokního paláce s urozenou společností. S ní si můžete zatančit na skladbu od Johanna Sebastiana Bacha, nebo se jen nechat unášet na křídlech Labutě od Camilla Saint-Saënse. Představení je určeno pro děti od 3-8 let. 

Program trvá: 75 minut

IOP logo 


 

Prohlídka s průvodcem

pro skoly klaster tepla prohlidka

Základní prohlídková trasa, která trvá cca 50 minut, upravená pro potřeby dětského kolektivu – obtížnost výkladu zohledňuje věk posluchačů. S důrazem na aktivní zapojení dětí do procesu poznávání.

IOP logo