Vytisknout tuto stránku

Vzdělávací programy

 pro skoly klaster tepla titul

 

Zde se můžete seznámit s výukovými programy pro školy. Programy se vždy snažíme přizpůsobit věku dítětí a konkrétním požadavkům pedagoga.

 IOP logo


Stavitelé lázní

pro skoly klaster tepla lazne

 

Program dětem představí lázně jako kulturní a ekonomický fenomén. Na příkladu Mariánských Lázní se seznámí s léčebným významem lázní. Prostřednictvím budovatelské hry se naučí chápat lázeňské město v jeho urbanistické i společenské komplexnosti. V rámci programu děti nahlédnou také do běžně nepřístupných prostor bývalého opatského bytu.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu. Při celodenní variantě programu (cca 6 hodin) děti navíc navštíví rodiště zakladatele Mariánských lázní a Reitenbergerům pramen.

Věková skupina: 2. st. základních škol

Termín konání programu: Celoročně na objednávku

Program je určen pro min-max osob: 10-45

Výše vstupného: 130 Kč

Výše dotovaného vstupného pro žáky Karlovarského kraje (netýká secelodenního programu): 70 Kč

Kontakt: Kamila Kozáková: +420 731 825 108

Doplňující informace:

V případě zájmu o dotované vstupné nebo příspěvek na dopravu je třeba oslovit přímo Odbor kultury Karlovarského kraje, Jana Stránská, DiS., 354 222 196, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

IOP logo


Klášterní architektura

pro skoly klaster tepla architektura

 

Program dětem přibližuje uspořádání a funkci klášterních budov v analogii s rodinným domem, tedy prostředím obecně známým a jim blízkým.  Při procházení příslušnými prostorami budou objevovat jejich funkci a účel. Nakonec samy vystavějí svůj ideální klášter za užití některé z výtvarných technik (koláž, asambláž, malba, apod.). Závěrem budou mít možnost nahlédnout do klášterního štolového systému.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

Zaměřené na věkovou skupinu: Určeno pro žáky základních a středních škol

Termín konání programu: Celoročně na objednávku

Program je určen pro min-max osob: 10-45

Výše vstupného: 130 Kč

Výše dotovaného vstupného pro žáky Karlovarského kraje: 70 Kč

Kontakt:  Kamila Kozáková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / +420 731 825 108

Doplňující informace:

V případě zájmu o dotované vstupné nebo příspěvek na dopravu je třeba oslovit přímo Odbor kultury Karlovarského kraje, Jana Stránská, DiS., 354 222 196, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IOP logo 


 Kniha a knihtisk

pro skoly klaster tepla kniha

 

Děti se seznámí s tradičními tiskařskými technikami jako je dřevořez, mědiryt nebo lept. Seznámení proběhne formou ukázky práce tiskařského lisu a ukázky vzorových starých tisků z klášterních sbírek. Poslední částí programu bude výroba vlastní knihy. Program dětem objasní klíčový význam tisku, jako hybatele ve vývoji lidské civilizace, a jako zajímavé výtvarné formy. Součástí programu je prohlídka části klášterního konventu, ne však klášterní knihovny.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

Zaměřené na věkovou skupinu: Určeno pro žáky základních a středních škol + variace pro předškolní děti MŠ

Termín konání programu: Celoročně na objednávku

Program je určen pro min-max osob: 10-45

Délka programu: 3 hodiny s přestávkami

Výše vstupného: 130 Kč

Výše dotovaného vstupného pro žáky Karlovarského kraje: 70 Kč

Kontakt:  Kamila Kozáková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / +420 731 825 108

Doplňující informace:

V případě zájmu o dotované vstupné nebo příspěvek na dopravu je třeba oslovit přímo Odbor kultury Karlovarského kraje, Jana Stránská, DiS., 354 222 196, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 IOP logo


 Malíř a malba

pro skoly klaster tepla malir

Děti se seznámí s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Naučí se jak "číst" staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen jako dekoraci, ale také jako poselství tvůrce a objednavatele obrazu. Pak si vyzkoušejí práci staré malířské dílny, její mechanizmy. Důraz bude kladen na výtvarnou činnost dětí (malba, kresba, koláž, apod.) a na to, aby mohly samy objevovat různé významy klášterního prostoru. Součástí programu je prohlídka části kláštera.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

Určeno pro žáky základních a středních škol + variace pro mateřské školky

Pořad je určen pro min-max osob: 10-45

Výše vstupného: 130 Kč

Výše dotovaného vstupného pro žáky Karlovarského kraje 70 Kč

Kontakt: 
Kamila Kozáková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / +420 731 825 108

Doplňující informace:

V případě zájmu o dotované vstupné nebo příspěvek na dopravu je třeba oslovit přímo Odbor kultury Karlovarského kraje, Jana Stránská, DiS., 354 222 196, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

  IOP logo

Dotace
19. 6. 2018

Karlovarský kraj podpořil v rámci programu pro poskytování dotací na podporu kulturních aktivit koncerty pořádané Hroznatovou akademií v roce 2018.

KV plus ZIVYKRAJ

 

IOP logo

 

 


Příběh violoncella

pro skoly klaster tepla pribeh cela

 Vážná hudba může být i zábava. Interaktivní hudebně-výtvarné představení pro děti je k tomu skvělou příležitostí. Díky hudbě v podání violoncellistky Evelyn Aguirre-Araya a hravým ilustracím Kateřiny Sechovcové se přenesete třeba na druhý konec zeměkoule anebo do barokního paláce s urozenou společností. S ní si můžete zatančit na skladbu od Johanna Sebastiana Bacha, nebo se jen nechat unášet na křídlech Labutě od Camilla Saint-Saënse. Představení je určeno pro děti od 3-8 let.

Termín konání programu: Termín konání pořadu je třeba dojednat s externí spolupracovnicí paní Kateřinou Sechovcovou

Pořad je určen pro min-max osob: 20-35

Délka představení (přestávka): 90 minut bez přestávky

Výše vstupného: 200 Kč

Doplňující informace: Na program se nevztahuje dotační nabídka ze strany Karlovarského kraje.

Kontakt: 
Kamila Kozáková: +420 731 825 108
Kateřina Sechovcová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IOP logo 


Středověký bestiář

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o zábavně poznávací hru v prostorách klášterního konventu. Úvodem se děti dozvědí základní informace o klášteře, poté budou plnit zadaný úkol v klášterních interiérech. Důraz je zde kladen na pochopení psaného textu. Předností tohoto pořadu je možnost volného pohybu dětí v předem vymezeném klášterním interiéru.

Zaměřené na věkovou skupinu: Program je určen pro děti ve věku 9 – 13 let. 

Termín konání programu: Celoročně na objednávku

Program je určen pro min-max osob: 20 -80

Délka programu (přestávka): 2 hodiny bez přestávky

Výše vstupného: 130 Kč

Výše dotovaného vstupného pro žáky Karlovarského kraje: 70 Kč

Kontakt: Kamila Kozáková: +420 731 825 108

Doplňující informace:

V případě zájmu o dotované vstupné nebo příspěvek na dopravu je třeba oslovit přímo Odbor kultury Karlovarského kraje, Jana Stránská, DiS., 354 222 196, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IOP logo


Putování za bratrem Hroznatou

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o zábavně poznávací hru ve formě bojovky, umístěné do prostor klášterního parku a zaměřené na legendární životní příběh zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty. Důraz je kladen na orientaci v terénu a pochopení psaného textu.

Zaměřené na věkovou skupinu: Program je určen pro děti ve věku 12 – 18 let. 

Termín konání programu: Na objednávku, vhodné v měsících duben – říjen.

Program je určen pro min-max osob: 20 - 80

Délka programu: 2 - 3 hodiny bez přestávky

Výše vstupného: 130 Kč

Kontakt: Kamila Kozáková: +420 731 825 108

Doplňující informace:

V případě zájmu o dotované vstupné nebo příspěvek na dopravu je třeba oslovit přímo Odbor kultury Karlovarského kraje, Jana Stránská, DiS., 354 222 196, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výtvarný dramatický program

 

 

 

 

 

 

Děti si kreativní formou vyzkouší, jak funguje divadlo, jaké je to být scénografem a hercem a jaké to je stát na osvětleném jevišti Komorního sálu. Ve výtvarných dílnách si samy vyrobí rekvizity a kostýmy, díky nimž formou živých obrazů ztvární vybrané příběhy ze života zakladatele tepelského kláštera blahoslaveného Hroznaty.

Zaměřené na věkovou skupinu: 2 stupeň ZŠ

Termín konání programu: Celoročně (termín je potřeba dojednat s předstihem min. jednoho měsíce)

Program je určen pro min-max osob: 10 - 26

Délka programu: 180 minut s přestávkou

Cena: 150 Kč

Kontakt: Kamila Kozáková: +420 731 825 108


S programem se přeneseme do školy rakousko-uherského mocnářství na přelomu 19. a 20. století. Děti se seznámí s tehdejšími základními vyučovacími předměty a způsobem jejich výuky. Udělají si představu o historii vzdělávacího systému a sami na sobě si vyzkouší, jak škola fungovala v době, kdy ji navštěvovali jejich pra-prarodiče a uvědomí si její přednosti i nedostatky. Kromě výuky bizarních předmětů, jako je písmo kurent nebo staré míry a váhy, si děti procvičí logické uvažování, prohloubí si schopnost čtení s porozuměním i význam kultivovaného psaného projevu. A v neposlední řadě se seznámí se specifiky chování v sakrálním prostoru kostela.

Vzhledem k tomu, že program je koncipován pro děti předškolního věku i pro I. stupeň ZŠ, bude obsahově variabilní s přihlédnutím k aktuálním možnostem a vědomostem dětí.

Zaměřené na věkovou skupinu: Předškoláci a I. stupeň ZŠ

Termín konání programu: Celoročně na objednávku

Program je určen pro min-max osob: 10 - 30

Cena: 130 Kč

Kontakt: Kamila Kozáková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / +420 731 825 108