Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

 

 

 

Návštěvní provoz
ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU KLÁŠTERA

Na této straně naleznete otevírací doby, ceny vstupného a informace o prohlídkách, koncertech a výstavách v letošním roce,
přehled dalších služeb a kontakt pro
získání dalších informací.

 
Vzhledem k přetrvávající nestandardní situaci stále během prohlídek platí některá mimořádní omezení a pravidla.
Zavedením a dodržováním těchto pravidel se snažíme ochránit naše návštěvníky i zaměstnance tak,
abychom zajistili bezproblémový chod návštěvního provozu.
Věříme, že nám svým zodpovědným chováním pomůžete a že se budeme moci celý zbytek roku setkávat při prohlídkách.

Pokud se rozhodnete nás navštívit, zavazujete se zároveň k dodržování těchto pravidel.
Prosíme všechny, kterým tato opatření připadají zbytečná a nehodlají je dodržovat,
aby byli ohleduplní k našim návštěvníkům a personálu a svou návštěvu u nás odložili na pozdější dobu.

Maximální počet osob ve skupině je snížen na třetinu obvyklého počtu, tj.na 20 osob,
v případě skupiny, která bude cestovat společně,
bude tato skupina rozdělena na co nejmenší možný počet skupin menších, dle předchozí dohody s průvodcem skupiny.

Přednost mají objednaní návštěvníci.
Prohlídky je možné objednat na telefonu 353 392 732.

Vstup do všech vnitřních prostor je možný pouze se řádně zakrytým nosem a ústy,
tedy správně nasazenou ochrannou rouškou, či jiným adekvátním prostředkem.

Do pokladny návštěvního provozu je možné vstupovat po malých skupinkách
a podmínkou je použití dezinfekce na ruce, která je k dispozici.
Není možné se v pokladně zdržovat mimo dobu nezbytně nutnou k nákupu vstupenky.
Platba je i nadále možná pouze v hotovosti a to jak v Kč, tak v €.

Návštěvníci, kteří nedodrží tato pravidla, nebudou obslouženi a nebudou se moci zúčastnit prohlídky
Pokud by některý návštěvník tato pravidla porušil během prohlídky,
bude z prohlídky vykázán a vstupné mu v takovém případě nebude vráceno.

Ochranné prostředky a dezinfekci ppoužívají také všichni zaměstnanci.

Všechny vnitřní prostory jsou pravidelně dezinfikovány.Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu

 
Než se k nám vydáte osobně, prohlédněte si klášter v milé společnosti pana Ladislava Smoljaka.


Toulky s Ladislavem Smoljakem "Za osudy blahoslaveného českého knížete Hroznaty (ČT 2008) 


Předchozí Další »