Vzdělávací programy

Index

Klášterní architektura

 

pro skoly klaster tepla architektura

 

Program dětem přibližuje uspořádání a funkci klášterních budov v analogii s rodinným domem, tedy prostředím obecně známým a jim blízkým.  Při procházení příslušnými prostorami budou objevovat jejich funkci a účel. Nakonec samy vystavějí svůj ideální klášter za užití některé z výtvarných technik (koláž, asambláž, malba, apod.).

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

IOP logo