Vzdělávací programy

Index

 

Kniha a knihtisk

 

pro skoly klaster tepla kniha

 

Děti se seznámí s tradičními tiskařskými technikami jako je dřevořez, mědiryt nebo lept. Seznámení proběhne formou ukázky práce tiskařského lisu a ukázky vzorových starých tisků z klášterních sbírek. Poslední částí programu bude výroba vlastní knihy. Program dětem objasní klíčový význam tisku, jako hybatele ve vývoji lidské civilizace, a jako zajímavé výtvarné formy. Součástí tohoto programu není prohlídka klášterní knihovny.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

 IOP logo