Vzdělávací programy

Index

 

Malíř a malba

pro skoly klaster tepla malir

Děti se seznámí s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Naučí se jak "číst" staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen jako dekoraci, ale také jako poselství tvůrce a objednavatele obrazu. Pak si vyzkoušejí práci staré malířské dílny, její mechanizmy. Důraz bude kladen na výtvarnou činnost dětí (malba, kresba, koláž, apod.) a na to, aby mohly samy objevovat různé významy klášterního prostoru. Součástí programu je prohlídka části kláštera.

Program je koncipován jako tříhodinový celek s přestávkou na svačinu.

 

  IOP logo

Dotace
19. 6. 2018

Karlovarský kraj podpořil v rámci programu pro poskytování dotací na podporu kulturních aktivit koncerty pořádané Hroznatovou akademií v roce 2018.

KV plus ZIVYKRAJ

 

IOP logo