Poutní místo

Pouť k blahoslavenému Hroznatovi

Pout 02Klášter Teplá je místem posledního odpočinku svého zakladatele bl. Hroznaty. Již krátce po smrti mu začala být prokazována úcta jako světci nejen mezi členy zdejší komunity, ale také mezi okolními obyvateli. Tato dlouhá tradice vedla 16. září 1897 k Hroznatově blahořečení. Od roku 2004 probíhá kanonizační proces. Hroznatův svátek se slaví 14. července na výročí úmrtí. Poutní slavnost k této příležitosti probíhá v nejbližší sobotu. Její součástí je také setkání bývalých politických vězňů a příslušníků PTP. Tradice poutí nespravedlivě stíhaných a vězněných k Hroznatovu hrobu byla započata již po druhé světové válce, k obětem nacizmu se brzy přidali i vězni komunistických lágrů. Vedle toho je Hroznata také patronem nově vzniklé Plzeňské diecéze, jednou do roka v klášteře probíhá diecézní pouť. Poutníci jsou ale v našem klášteře vítání po celý rok, zejména pak během všech církevních svátků a slavností. 

14.7.2020 Svátek blahoslaveného Hroznaty  10,00 Mše svatá v opatském kostele Zvěstování Páně
18.7.2020 Poutní slavnost k blahoslavenému Hroznatovi, zakladateli kláštera, patronu politických vězňů a patronu plzeňské diecéze
                     od 10,00 celodenní program

 


Poutě, setkání, výročí která nás čekají v roce 2018

 

 

20. 6. středa Slavnost výročí posvěcení opatského kostela (posvícení)

18.00 h Mše svatá

14. 7. sobota  Poutní slavnost k bl. Hroznatovi, zakladateli kláštera, patronu politických vězňů a patronu plzeňské diecéze

10.00 h Slavnostní mše svatá

Setkání společenství Magnificat

Setkání politických vězňů a PTP

25. 8. sobota  Slavnost sv. Augustina

Setkání společenství přátel

15.30 h Mše svatá  

15. 9. sobota  Diecézní pouť 

Celodenní program   

1. 11. čtvrtek Slavnost všech svatých

18.00 h Mše svatá

2. 11. pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

18.00 h Mše svatá

24. 12. pondělí Štědrý den

22.00 h Mše svatá

25. 12. úterý Slavnost Narození Páně

Hod boží vánoční            

10.00 h  Mše svatá

26. 12. středa Svátek sv. Štěpána

10.00 h Mše svatá

27. 12. četvrtek Svátek sv. Jana, apoštola, Svátek Svaté rodiny

15.00 h Mše svatá, žehnání vína

30. 12. neděle Svátek Svaté rodiny

10.00 h Mše svatá

31. 12. pondělí

17.00 h Děkovná mše svatá

**********************************************

1. 1. 19 úterý Slavnost Matky Boží P. Marie

-   Nový rok 2019

10.00 h  Mše svatá

6. 1. 17 neděle Slavnost Zjevení Páně, svátek svatých Tří králů

10. 00 h Mše svatá

(změny v programu vyhrazeny)