Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

  

 

 

Návštěvní provoz
ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU KLÁŠTERA

Na této straně naleznete otevírací doby, ceny vstupného a informace o prohlídkách, koncertech a výstavách v letošním roce,
přehled dalších služeb a kontakt pro získání dalších informací.

 S OMLUVOU OZNAMUJEME, ŽE NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ KLÁŠTERA TEPLÁ JE VE STŘEDU 22/12/2021 PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN (=PROHLÍDKY SE NEKONAJÍ)

Vzhledem k přetrvávající nestandardní situaci stále během prohlídek platí některá mimořádní omezení a pravidla.
Zavedením a dodržováním těchto pravidel se snažíme ochránit naše návštěvníky i zaměstnance tak,
abychom zajistili bezproblémový chod návštěvního provozu.
Věříme, že nám svým zodpovědným chováním pomůžete a že se budeme moci celý zbytek roku setkávat při prohlídkách.

Pokud se rozhodnete nás navštívit, zavazujete se zároveň k dodržování těchto pravidel.
Prosíme všechny, kterým tato opatření připadají zbytečná a nehodlají je dodržovat, aby byli ohleduplní k našim návštěvníkům a personálu a svou návštěvu u nás odložili na pozdější dobu.

Maximální počet osob ve skupině je snížen oproti obvyklému počtu, v případě skupiny, která bude cestovat společně, bude tato skupina rozdělena na co nejmenší možný počet skupin menších, dle předchozí dohody s průvodcem skupiny.
Minimální prodleva mezi prohlídkami je v takovém případě závislá na momentálním provozu a je nutno, dohodout ji individuálně.

Přednost
 mají objednaní návštěvníci.
Prohlídky je možné objednat na telefonu 353 392 732.

Vstup do všech vnitřních prostor je možný pouze se správně nasazeným respirátorem - tedy řádně zakrytým nosem a ústy.

Do pokladny návštěvního provozu je možné vstupovat po malých skupinkách
podmínkou je použití dezinfekce na ruce, která je k dispozici.
Není možné se v pokladně zdržovat mimo dobu nezbytně nutnou k nákupu vstupenky.
Platba je i nadále možná pouze v hotovosti a to jak v Kč, tak v €.

Proticovidová opatření se průběžně mění v souladu s platnými nařízeními
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
od 22/11/2021 nově

Před zakoupením vstupenky a vstupem na prohlídku je nezbytné, prokázat se 
                                                                              certifikátem o očkování, 
                                                                              potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. 

PCR testy ne starší než 72 hod. budou akceptovány pouze u osob:
                                                                                                                              mladších 18 let,
                                                                                                                              s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN),
                                                                                                                              rozočkovaných osob.

Jiné způsoby nebudou akceptovány.

Dokumenty již změnou nařízení ze dne 21/7/21 nejsou zastupitelné čestným prohlášením.
Dokument je pak nutné mít u sebe po celou dobu prohlídky pro případ kontroly.

Prosíme, respektujte, že naši zaměstnanci jsou z rozhodnutí vlády ČR nejen oprávněni, ale dokonce povinni, dokumenty kontrolovat.

od 22/11/2021 nově
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návštěvníci, kteří nedodrží tato pravidla, nebudou obslouženi a nebudou se moci zúčastnit prohlídky
Pokud by některý návštěvník tato pravidla porušil během prohlídky,
bude z prohlídky vykázán a vstupné mu v takovém případě nebude vráceno.


Momentálně platná pravidla dodržují a ochranné prostředky a dezinfekci používají také všichni zaměstnanci.

Všechny vnitřní prostory jsou pravidelně dezinfikovány.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu


Než se k nám vydáte osobně, prohlédněte si klášter v milé společnosti pana Ladislava Smoljaka.

 


Toulky s Ladislavem Smoljakem "Za osudy blahoslaveného českého knížete Hroznaty (ČT 2008) 


Předchozí Další »