Mapa areálu kláštera

mapaareal

1- Parkoviště

10- Venkovní scéna hospodářský dvůr

2- Hlavní vstup 11- Opatská zahrada

3- Informace a pokladna:
poznávací trasy a programy Hroznatova akademie v prostorách prelatury a konventu

12- Historický mlýn- expozice, modely

4- Informace a pokladna :
pro turistický prohlídkový okruh historická knihovna, klášterní muzeum
13- Hroznatova lípa
5- Kostel 14- Gloriet
6- Historická knihovna  15- Skleník a domek zahradníka
7- Klášterní muzeum 16- Bývalé úřednické domky
8- Jižní vstup do konventu - výstavní sál, výtah do kaple, modrý sál 17- Hotel-restaurace 
9- Barokní sýpka 18- parkoviště pro hosty hotelu

 

Jak se k nám dostanete, aneb mapa ČR s naší lokací.