Projekty obnovy ostatních sakrálních objektů

Obnova sakrálních objektů a far náležících do majetku a správy kláštera

Kanonie premonstrátů Teplá spravuje celou řadu památkových nemovitých objektů - kostelů a far, které vznikly v souvislosti s její činností v duchovní správě regionu. Od obnovení svojí činnosti po roce 1990 se aktivně snaží o postupnou obnovu a záchranu těchto budov. Úsilí je to o to složitější, že se často jedná o místa opuštěná a dlouhodobě zanedbaná. V těchto snahách nás podporuje celá řada státních institucí, okolních měst, občanských spolků a dobrovolnických iniciativ. Všem patří naše vděčnost.

Zdroje financování jsou čerpány z darů a dotací především z programů Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu Karlovarského kraje, z rozpočtů měst a dalších subjektů. 

Díky tomu byly provedeny práce na objektech:

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mariánské Lázně
  • objekt farní budovy Mariánské Lázně
  • kostel Narození sv. Jana Křtitele v Úterý
  • fara v Úterý, kaple sv. Václava v Úterý
  • kostel Panny Marie v obci Skoky u Žlutic
  • kostel sv. Antonína Mariánské Lázně - Úšovice
  • fara Úšovice
  • kostel sv. Jiljí Teplá
  • kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově u Mariánských Lázní
  • kostel Panny Marie Pomocnice Křesťanů Sítiny