Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

 Řád premonstrátů byl v historii jedním z nejaktivnějších tzv. kolonizačních řádů. Tepelská kanonie  premonstrátů s historií delší než 850 let prokázala, že umí realizovat investiční projekty, ale i znovu a znovu obnovovat klášterní komplex po požárech, válečném plenění apod. I když byl v historii život v klášteře na krátká období přerušen, dokázal řád nalézt způsob oživení a obnovy areálu kláštera korespondující s aktuálními politickými a ekonomickými podmínkami. Kontinuita nebyla přerušena ani 50tiletým obdobím totality, neboť Tepelská kanonie zůstávala i v této době součástí světové struktury premonstrátů, byť žila v ilegalitě.


Předchozí Další »