Zajímavá literatura, naše doporučení

Index

Písemnosti původem z Teplé on-line

Veduty z našeho archivu deponovaného v SOkA Cheb

Nejstarší listiny z našeho archivu deponované v SOkA Cheb

Rukopisy a staré tisky, které jsou dnes v majetku Národní knihovny

Knihy související s Plzní z našich sbírek.

 

Historie kláštera

Hlinomaz, Milan: Klášter premonstrátů Teplá. Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska. Karlovy Vary 2003.

Minulost tepelského kláštera v dokumentech. Katalog výstavy archiválií k 800. výročí založení kláštera. Teplá 1994.

Gnirs, Anton: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad. Augsburg 1932.

 

Klášterní architektura 

Zahradník, Pavel: Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá. I. část. In: Sborník muzea Karlovarského kraje. Roč. 19, (2011), s. 7-72.

Zahradník, Pavel: Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá. II. část. In: Sborník muzea Karlovarského kraje.Roč. 20, (2012), s. 53-98.

 

Knihovna

Hoffmann, František: Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá.
(Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis Praemonstratensis.) Praha 1999.

Hlinomaz, Milan: Přehled tepelských prvotisků - Incunabula quae in Biblitheca Teplensis asservantur - Űbersicht der Wiegendrucke von Teplá, Minulostí Západočeského kraje 35, 2000, pp. 167 - 243.

Hlinomaz, Milan: Postinkunábule a paleotypy v knihovně kláštera premonstrátů Teplá - Postinkunabeln und Paläotype in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters Teplá, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, pp. 147 - 253.

Životopisné a autobiografické

Brandl, Benedikt: Abt Karl Reitenberger der GründerMarienbads. Marienbad 1930.

Janoušek, Hroznata František: Jiskry z popela. Pelhřimov 2010.

Kubín, Petr: Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis. Praha 2000.

Peterka, Pius Josef: Farářova zpověď. Nové strašecí 2010.

Tyl, Heřman Josef.: Psancem. Teplá - Třebíč 1995; druhé vydání Kostelní Vydří 2006.

 

Umělci v klášteře

Busch-Hofer, Roswitha: Bildhauer Georg Busch (1862‒1943). Förderer christlicher Kunst. Kunstverlag Josef Fink 2012.

Černý Zbyněk, Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech. Cheb 2013.

Hamperl, Wolf-Dieter, Maurus Fuchs: Der vergessene Tirschenreuther Kirchenmaler. Oberpfalz 2014.

Nödl, Karl: Die Kramolinsaga. Wien 2006.

Skořepová, Zdeňka: O sochařském díle rodiny Platzerů. Praha 1957.

 

 


Předchozí Další »