Projekt vzorové obnovy IOP 2009-2015

Index


Název projektu: Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá
Oblast intervence: 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Příjemce: Kanonie premonstrátů Teplá
Období realizace: 01.04.2009 – 30.06.2015
Celkový rozpočet: 500 000 000 Kč
Výše dotace z EU: 425 000 000 Kč

IOP-logo


Strategický cíl:

Využít potenciál kulturního dědictví Kláštera premonstrátů Teplá k stimulaci ekonomického, kulturního a sociálního růstu regionu.

Hlavní cíle projektu:

ZÁCHRANA
Vzorovou revitalizací historicky nejhodnotnějších částí národní kulturní památky památky položit „základní kámen“ obnovy celého areálu kláštera, vytvořit prostředí k napojení dalších investičních projektů a nastartovat dlouhodobě udržitelný rozvoj.

FUNKCE
Citlivě využít potenciál kláštera k vzdělávacím a kulturním akcím s vyšší přidanou hodnotou a otevřít jej občanské společnosti k novému vnímání a využívání, tím obnovit socioekonomickou a sociokulturní funkci památky.

STIMULACE
Stimulovat občanskou společnost ke zcela novému uchopení záchrany památek jako prostředku k zvýšení atraktivity regionu. Vzorová obnova a její prezentace v synergii s dalšími projekty v rámci IOP 5.1 vytvoří pozitivní multiplikativně se prosazující stimulaci k záchraně dalších památek v celé ČR.

Cílovým stavem projektu jsou obnovené vybrané části kláštera a zde vytvořené moderní prostředí pro aktivity kulturně společenské a vzdělávací povahy. Vytvořené zázemí umožní rukodělnou tvorbu v oblasti keramiky nebo výtvarných oborů, hudební aktivity zde najdou jak zkušebny tak několik sálů pro realizaci samotných koncertů včetně možnosti venkovní produkce, pro vzdělávací semináře bude k dispozici několik učeben a konferenčních sálů, pro žáky škol projekt nabídne možnosti výchovně vzdělávacích programů, které vhodně doplní učební osnovy a budou zaručeným zpetřením školní výuky, pro širokou veřejnost bude připravena nabídka poznávacích okruhů, které každému účastníkovi přinesou řadu informací o historii toho výzmaného místa západních Čech.

 

Další informace o Integrovaném operačním programu www.strukturalni-fondy.cz/IOP a www.mkcr.cz/IOP

 

klaster-letecky2 


Předchozí Další »