Život v klášteře, denní řád

Index

Chórová modlitba (oficium, liturgie hodin)

Bratři premonstráti jsou, stejně jako všechny zasvěcené osoby v římskokatolické církvi, vázáni povinností pravidelné modlitby. K této liturgické modlitbě (obecně zvané i "modlitba breviáře") se scházíme několikrát za den. Modlitba se převážně skládá z hymnů, žalmů, proseb a čtení z Písma svatého.

Z technických důvodů se poutníci a návštěvníci našeho kláštera mohou z pravidelných bohoslužeb zúčastnit pouze sobotní mše svaté, konané v konventní kapli od 15,30 a nedělní mše svaté, konané v opatském kostele Zvěstování Páně od 10,00. Liturgie probíhá v českém jazyce, na požádání Vám rádi zapůjčíme její texty a vysvětlíme průběh bohoslužby.

 

Čas a místo jednotlivých modliteb

Pondělí - pátek

modlitba se čtením, ranní chvály, Anděl Páně, rozjímání v konventní kapli  6:15 hod
modlitba uprostřed dne – dopoledne v konventní kapli 8:10 hod
modlitba uprostřed dne - v poledne, Anděl Páně v konventní kapli 11:45 hod
modlitba uprostřed dne - odpoledne, Anděl Páně, nešpory, Ave rosa v konventní kapli 18:00 hod
adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní v konventní kapli 20:00 hod
 modlitba před spaním v konventní kapli 20:30 hod 

 

Sobota

 modlitba se čtením, ranní chvály, Anděl Páně, rozjímání             v konventní kapli 6:30 hod 
 modlitba uprostřed dne - dopoledne v konventní kapli 7:30 hod
 modlitba uprostřed dne - v poledne, Anděl Páně v konventní kapli 11:45 hod 
 Anděl Páně, nešpory, vigilie, modlitba před spaním v konventní kapli 20:00 hod 

 

Neděle

ranní chvály, Veni creator spiritus, rozjímání v konventní kapli 6:30 hod
modlitba uprostřed dne - dopoledne v konventní kapli  7:15 hod 
modlitba uprostřed dne - v poledne, Anděl Páně v konventní kapli  11:45 hod 
modlitba uprostřed dne - odpoledne, Anděl Páně, nešpory, Ave rosa v konventní kapli  18:00 hod  
modlitba před spaním v konventní kapli  20:00 hod 

 

Leben im Kloster

Chorgebet (Officium lectionis)
Die Prämonstratenserchorherren sind wie alle geweihten Personen in der Römisch-Katholischen Kirche, an die Pflicht eines regelmäßigen Gebetes gebunden. Zu diesem liturgischen Gebet (genannt auch "Breviergebet") treffen wir uns mehrmals am Tag. Das Gebet wird vorwiegend von Hymnen, Psalmen, Fürbitten und Lesungen aus der Heiligen Schrift gebildet.

An der Heilige messe am Samstag um 15,30 Uhr in der Konventsapelle und An der Heilige messe am Sotag um 10,00 Uhr in der Klosterkirche können alle Pilger und Besucher unseres Klosters teilnehmen . Die Liturgie ist in tschechischer Sprache und Auf Verlangen leihen wir Ihnen gerne die Texte und erklären den Gottesdienstablauf.

Ort und Zeit der einzelnen Gebete

Montag - Freitag

Oficium lectionis, Laudes, Meditation in der Konventskapelle 6.15
Hora media - Tertia in der Konventskapelle 8.10
Hora media - Sexta in der Konventskapelle 11.45
Hora media - Nona, Vesper, Ave rosa in der Konventskapelle 18.00
Anbetung, Aussetzung des Hl. Sakramentes in der Konventskapelle 20.00
Completorium (Abendgebet) in der Konventskapelle 20.30

Samstag

Oficcium lectionis, Laudes, Meditation in der Konventskapelle 6.30
Hora media - Tertia in der Konventskapelle 7.30
Hora media - Sexta in der Konventskapelle 11.45
Vesper, vigilia, Completorium (Abendgebet) in der Konventskapelle 20.00

Sonntag

Officium lectionis, Laudes, Veni creator spiritus, Meditation in der Konventskapelle 6.30
Hora media - Tertia in der Konventskapelle 7.15
Hora media - Sexta in der Konventskapelle 11.45
Hora media - Nona, Vesper, Ave Rosa in der Konventskapelle 18.00
Completorium (Abendgebet) in der Konventskapelle 20.00