Zajímavá literatura, naše doporučení

Index

Písemnosti původem z Teplé on-line

Veduty z našeho archivu deponovaného v SOkA Cheb

Nejstarší listiny z našeho archivu deponované v SOkA Cheb

Rukopisy a staré tisky, které jsou dnes v majetku Národní knihovny

Knihy související s Plzní z našich sbírek.

 

Historie kláštera

Hlinomaz, Milan: Klášter premonstrátů Teplá. Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska. Karlovy Vary 2003.

Minulost tepelského kláštera v dokumentech. Katalog výstavy archiválií k 800. výročí založení kláštera. Teplá 1994.

Gnirs, Anton: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad. Augsburg 1932.

 

Klášterní architektura 

Zahradník, Pavel: Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá. I. část. In: Sborník muzea Karlovarského kraje. Roč. 19, (2011), s. 7-72.

Zahradník, Pavel: Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá. II. část. In: Sborník muzea Karlovarského kraje.Roč. 20, (2012), s. 53-98.

 

Knihovna

Hoffmann, František: Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá.
(Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis Praemonstratensis.) Praha 1999.

Hlinomaz, Milan: Přehled tepelských prvotisků - Incunabula quae in Biblitheca Teplensis asservantur - Űbersicht der Wiegendrucke von Teplá, Minulostí Západočeského kraje 35, 2000, pp. 167 - 243.

Hlinomaz, Milan: Postinkunábule a paleotypy v knihovně kláštera premonstrátů Teplá - Postinkunabeln und Paläotype in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters Teplá, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, pp. 147 - 253.

Životopisné a autobiografické

Brandl, Benedikt: Abt Karl Reitenberger der GründerMarienbads. Marienbad 1930.

Janoušek, Hroznata František: Jiskry z popela. Pelhřimov 2010.

Kubín, Petr: Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis. Praha 2000.

Peterka, Pius Josef: Farářova zpověď. Nové strašecí 2010.

Tyl, Heřman Josef.: Psancem. Teplá - Třebíč 1995; druhé vydání Kostelní Vydří 2006.

 

Umělci v klášteře

Busch-Hofer, Roswitha: Bildhauer Georg Busch (1862‒1943). Förderer christlicher Kunst. Kunstverlag Josef Fink 2012.

Černý Zbyněk, Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech. Cheb 2013.

Hamperl, Wolf-Dieter, Maurus Fuchs: Der vergessene Tirschenreuther Kirchenmaler. Oberpfalz 2014.

Nödl, Karl: Die Kramolinsaga. Wien 2006.

Skořepová, Zdeňka: O sochařském díle rodiny Platzerů. Praha 1957.

 

 


 

Interessante literatur, unsere Empfehlungen

Schriftstücke aus Teplá on internet:
Die Veduten aus unseren Archivfonds deponierten in SOkA Cheb
älteste Urkunden deponierten in SOkA Cheb
Handschriften und Alte Drucke, welche sind in der Gegenwart im Besitz der Nationalbibliothek Prag

Klostergeschichte

Hlinomaz, Milan: Klášter premonstrátů Teplá. Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska. Karlovy Vary 2003.
Minulost tepelského kláštera v dokumentech. Katalog výstavy archiválií k 800. výročí založení kláštera. Teplá 1994.
Gnirs, Anton: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad. Augsburg 1932.

Bibliothek

Hoffmann, František: Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá. (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis Praemonstratensis.) Praha 1999.
Hlinomaz, Milan Přehled tepelských prvotisků - Incunabula quae in Biblitheca Teplensis asservantur - Űbersicht der Wiegendrucke von Teplá, Minulostí Západočeského kraje 35, 2000, pp. 167 - 243.
Hlinomaz, Milan: Postinkunábule a paleotypy v knihovně kláštera premonstrátů Teplá - Postinkunabeln und Paläotype in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters Teplá, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, pp. 147 - 253.

 Architektur

Zahradník, Pavel: Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá. I. část. In: Sborník muzea Karlovarského kraje. Roč. 19, (2011), s. 7-72.

Zahradník, Pavel: Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá. II. část. In: Sborník muzea Karlovarského kraje.Roč. 20, (2012), s. 53-98.

Auto- und Biografien

Brandl, Benedikt: Abt Karl Reitenberger der GründerMarienbads. Marienbad 1930.
Janoušek, Hroznata František: Jiskry z popela. Pelhřimov 2010.
Kubín, Petr: Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis. Praha 2000.
Peterka, Pius Josef: Farářova zpověď. Nové strašecí 2010.
Tyl, Heřman Josef.: Psancem. Teplá - Třebíč 1995; druhé vydání Kostelní Vydří 2006.

Künstler im Kloster

Busch-Hofer, Roswitha: Bildhauer Georg Busch (1862‒1943). Förderer christlicher Kunst. Kunstverlag Josef Fink 2012.
Černý Zbyněk, Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech. Cheb 2013.
Hamperl, Wolf-Dieter, Maurus Fuchs: Der vergessene Tirschenreuther Kirchenmaler. Oberpfalz 2014.
Nödl, Karl: Die Kramolinsaga. Wien 2006.
Skořepová, Zdeňka: O sochařském díle rodiny Platzerů. Praha 1957.