Bohoslužby v klášteře

Index

Mše svaté

Pondělí – pátek mše svatá v konventní kapli v 7,30

Výjimku tvoří liturgické slavnosti; v těchto dnech je místo a čas bohoslužby odlišný a je uveden v ročním plánu akcí.

Sobota mše svatá spojená s modlitbou uprostřed dne v konventní kapli v 15,30

Sobotní mše svatá je veřejně přístupná, je obětována za poutníky. Stalo se dobrou tradicí, že jsou po této bohoslužbě účastníci zváni na malé pohoštění. Zde je také vždy možnost setkat se a pohovořit s bratry premonstráty.

Neděle mše svatá v klášterním kostele v 10,00

Jste srdečně zváni! Premonstrati 01

 

Svátost smíření

Příležitost ke Svátosti smíření je v neděli 30 minut před začátkem mše svaté. Na požádání na základě domluvy kdykoli. Obdobně jsme na požádání otevření k duchovnímu rozhovoru, poradě apod. V případě zájmu je ideální nás kontaktovat na telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

 


 

Heilige Messe

Montag - Freitag

Heilige Messe in der Konventskapelle 7:30

Eine Ausnahme bilden die liturgischen Feste; an diesen Tagen ändert sich die Zeit und der Ort des Gottesdienstes und Sie finden ihn in unserem Jahresprogramm.

Samstag

Heilige Messe mit Nona in der Konventskapelle 15:30

Die Samstagsmesse opfern wir für die Pilger. Zu einer guten Tradition wurde eine kleine Bewirtung der Gottesdienstteilnehmer. Hier besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch mit den Prämonstratenserbrüdern.

Sonntag

Heilige Messe in der Klosterkirche für die Öffentlichkeit zugänglich 10:00