Projekt vzorové obnovy IOP 2009-2015

Index


Název projektu: Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá
Oblast intervence: 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Příjemce: Kanonie premonstrátů Teplá
Období realizace: 01.04.2009 – 30.06.2015
Celkový rozpočet: 500 000 000 Kč
Výše dotace z EU: 425 000 000 Kč

IOP-logo


Strategický cíl:

Využít potenciál kulturního dědictví Kláštera premonstrátů Teplá k stimulaci ekonomického, kulturního a sociálního růstu regionu.

Hlavní cíle projektu:

ZÁCHRANA
Vzorovou revitalizací historicky nejhodnotnějších částí národní kulturní památky památky položit „základní kámen“ obnovy celého areálu kláštera, vytvořit prostředí k napojení dalších investičních projektů a nastartovat dlouhodobě udržitelný rozvoj.

FUNKCE
Citlivě využít potenciál kláštera k vzdělávacím a kulturním akcím s vyšší přidanou hodnotou a otevřít jej občanské společnosti k novému vnímání a využívání, tím obnovit socioekonomickou a sociokulturní funkci památky.

STIMULACE
Stimulovat občanskou společnost ke zcela novému uchopení záchrany památek jako prostředku k zvýšení atraktivity regionu. Vzorová obnova a její prezentace v synergii s dalšími projekty v rámci IOP 5.1 vytvoří pozitivní multiplikativně se prosazující stimulaci k záchraně dalších památek v celé ČR.

Cílovým stavem projektu jsou obnovené vybrané části kláštera a zde vytvořené moderní prostředí pro aktivity kulturně společenské a vzdělávací povahy. Vytvořené zázemí umožní rukodělnou tvorbu v oblasti keramiky nebo výtvarných oborů, hudební aktivity zde najdou jak zkušebny tak několik sálů pro realizaci samotných koncertů včetně možnosti venkovní produkce, pro vzdělávací semináře bude k dispozici několik učeben a konferenčních sálů, pro žáky škol projekt nabídne možnosti výchovně vzdělávacích programů, které vhodně doplní učební osnovy a budou zaručeným zpetřením školní výuky, pro širokou veřejnost bude připravena nabídka poznávacích okruhů, které každému účastníkovi přinesou řadu informací o historii toho výzmaného místa západních Čech.

 

Další informace o Integrovaném operačním programu www.strukturalni-fondy.cz/IOP a www.mkcr.cz/IOP

 

klaster-letecky2 


Celý projekt vzorové obnovy podrobně mapuje v publikace kronika projektu, která vyšla v omezeném nákladu a byla distribuována v rámci záverečné konference 26.června 2015.
Připravujeme elektronickou verzi, která bude již brzy ke stažení zde. 

V souvislosti s realizací projektu vznikla řada dalších odborných prací:

Výsledky z první etapy stavebně historického výzkumu v areálu kláštera
Autoři. Mgr. Radek Široký Ph.D., doc. Mgr. Karel Nováček Ph.D.
Více se dočtete zde na portálu akademia.edu

Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé
Autoři. Mgr. Radek Široký Ph.D., doc. Mgr. Karel Nováček Ph.D., Mgr. Lenka  STARKOVÁ, Ph.D.
Více se dočtete zde na portálu národního památkového ústavu.


Průběh rekonstrukce v čase a obraze, jižní průčelí prelatury a konventu

Jak šel čas 1

Jak šel čas 2

Jak šel čas 3 

Jak šel čas 4

Jak šel čas 5


Průběh rekonstrukce v čase a obraze, chodby konventu, výchozí stav

Konvent chodby před rekonstrukcí

...v průběhu rekonstrukce

Konvent chodby na počátku rekonstrukce

....dokončená podoba chodeb přízemí konventu

Konvent chodby po rekonstrukci


Průběh rekonstrukce v čase a obraze, suterén konventu, výchozí stav...

Konvent suterén před rekonstrukcí

....průběh rekonstrukce

Konvent suterén při rekonstrukci 

....stav po dokončení 

Konvent suterén po rekonstrukci


Pohled do dokončené obnovy letního refektáře, který dříve sloužil jako jídelna. Nově sál počítá s víceúčelovým využitím, s kapacitou cca 50-80 osob bude využíván pro realizace seminářů, kulturní a společenské aktivy.  

Letní refektář po rekonstrukci


 Průběh realizace Modrého sálu, práce restaurátorů na strobních freskách.

Restaurování Modrý sál

....aby bylo možné provést restaurování fresek bylo zapotřebí postavit v celém sále lešení 

Restaurování Modrý sál 2

.... výsledný stav po rekonstrukci

Modrý sál po rekonstrukci

Modrý sál nabízí kapacitu 120-150 míst pro konání koncertů, vzdělávacích seminářů nebo kongresů nebo bude sloužit pro potřeby spolkové činnosti, ochotnických divadelníků atp.  

Modrý sál po rekonstrukci 2


Opatský byt prošel zásadní proměnou, byly obnoveny všechny původní fresky a výzodoba, parkety a dostal novou technchnickou infrastrukturu. Pro potřeby konání vzdělávacích aktivit je vybaven jako ostatní prostory datovými přípojkami a wi-fi, o teplotu se stará automatický systém měření a regulace, který využívá jako zdroj tepla energii z geotermálních vrtů a čerpadel vzduch-vzduch. 

Opatský byt

Opatský byt nabízí kapacitu 15 míst a navazující sál s kapacitou 25-30 míst poskytne jedinečné prostředí pro konání semináře nebo komorního hudebního představení.

Opatský byt sál


Proměna dvůr konventu výchozí stav

 Dvůr konventu výchozí stav

Proměna dvůr konventu před dokončením

Dvůr konventu před dokončením

Dvory prelatury a konventu z ptačí perspektivy před dokončení rekonstrukce

Letecky klášter před dokončením3

 


 

Stav konventu na začátku devadesátých let

Konvent stav1990

Stav konvent a prelatura před zahájením vzorové obnovy

klaster letecky

Prelatura stav před rekonstrukcí

Prelatura stav před rekonstrukcí 2

Čelo prelatury a konventu v průběhu rekonstrukce

Prelatura v průběhu rekonstrukce

Pohled z ptačí perspektivy na klášter před dokončení vzorové obnovy. V levé spodní částí snímku pokračují práce na dokončení zastřešení objektu starého vodního mlýna, kde vznikne expozice "Využití vody a její význam pro hospodaření v minulých stoletích". K dispozci budou mechanické modely a inteaktivní pomůcky, které v rámci naučné stezky názorně poslouží dětem i dospělím poznat historický vývoj využívání tohoto výzmnamného zdroje energie a jeho přeměny na mechanickou práci.       

Letecky klášter před dokončením

Pohled na jižní průčelí konventu a prelatury před dokončením.  

Letecky klášter před dokončením2