Spolek přátel kláštera Teplá

Index

Spolek přátel Kláštera Teplá v německém Esslingen am Neckar

Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e. V.

 

Založení

Spolek přátel Kláštera Teplá byl založen 15. června 1995. Od té doby přispívá k obnově českého Kláštera premonstrátů v Teplé, který leží 15 km východně od Mariánských Lázní, tedy v prostředí západočeských lázní Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Konstantinovy Lázně.

Stanovení cíle a úkolů

SpolekPratel-logoNáš spolek se zavázal napomáhat vleklé rekonstrukci budov, ale také i kulturní a duchovní obnově Klášter v Teplé. Významné je pro nás především také sbližování lidí z obou stran hranice. Stanovami spolku určené cíle jsme se dosud snažili naplnit podporou mnohých stavebních a pořádáním kulturních i duchovních akcí.

Aktuální stav

Spolek v současné době má kolem 200 členů, mezi nimi také členy z České republiky. Téměř třetinu členů tvoří bývalí obyvatelé sudet, někteří členové jsou i z Velké Británie, Francie a z Chile. Minimální roční členský příspěvek činí 15,- Euro. Jsme vděční i za dodatečné finanční dary.

Pozvání

V roce 1990 byl státem vyvlastněný areál kláštera navrácen nemajetnému řádu premonstrátů. Budovy byly díky třicetiletému užívání Československou armádou zcela neobyvatelné.V poválečné době byly vysídleno původní obyvatelstvo a opakovanými novými vlnami osidlování upadla Teplá a její okolí do letargie vykořeněnosti. Plzeňský biskup František Radkovský označuje dříve většinou katolické Chebsko včetně regionu Tepelska dnes jako jeden z "nejméně věřících regionů Evropy".

Pokud vám záleží na tom, aby se Klášter Teplá stal opět centrem pastorace, náboženského cítění a zbožnosti místem duchovní orientace, relaxace a duševního a tělesného posilnění místem péče o trpící lidi … tak nám pomozte tepelský klášter obnovit.


Stávající akce a projekty

Česko-německé brigády mládeže s pracovním nasazením v areálu kláštera: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001

Česko-německý hudební týden pro mládež v prostorách kláštera: 2003

Česko-německé umělecké symposium v dosud nerenovovaných bývalých celách kláštera: 1998, 2001, 2004, 2007

Česko-německé výstavy děl vzniklých během uměleckých sympozií: 1999 v Esslingen /SRN/, 2002 v Olomouci, 2003 v Hamburku, 2009 v klášteře Schöntal

Oslava 10. výročí existence spolku: 2005 v klášteře Teplá

1995: Nezbytná oprava střech budovy bývalého konventu

1996 - 2001: Sanace "glorietu", bývalého domu klášterního lékaře MUDr. Nehra

Vybavení společenské místnosti, kuchyňky a sociálního zařízení

Stálá výstava věnovaná založení Mariánských Lázní, životu a působení

klášterního lékaře MUDr. Nehra a návštěvám Johanna Wolfganga Goetha v Klášteře Teplá

2000 - 2001: Rekonstrukce klášterních cel

2001 - 2002: Rekonstrukce a nové vybavení ubytovny pro mládež v klášteře Teplá

2002 - 2004: Rekonstrukce a restaurování bývalé oratoře

2004 - 2006: Projekt "Trachyt" - restaurování trachytových prvků fasády a soch

2006 - 2007: Rekonstrukce bývalé klášterní knihovny a vytvoření kaple pro konvent a návštěvníky bohoslužeb.

2010 - 2014: Finanční podpora projektu „Vzorový projekt mechanismy poškození a vývoj konzervačních postupů u oolitických vápenců typu Savonniéres v památkových objektech ve škodlivinami silně zatížených oblastech Německa a České republiky.“


Informace Vám rádi nezávazně poskytneme na adrese:

"Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."
Krummenackerstr. 164 in 73733 Esslingen am Neckar
Tel.: +49/-0-711/36 74 96
Fax: +49/-0-711/370 27 48
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo na sekretariátu kláštera.

Navštivte náš web: www.freunde-stift-tepl.eu


 

Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e. V.

Gründung

Der‚ Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V." wurde am 15. Juni 1995 ins Leben gerufen. Seitdem kümmert er sich um den Wiederaufbau des tschechischen Prämonstratenserklosters Stift Tepl.

Zielsetzung und Aufgaben

Unser Verein hat sich der langwierigen Sanierung der Gebäude, aber auch dem kulturellen und spirituellen ‚Wiederaufbau' von Stift Tepl verschrieben. Wichtig ist uns dabei auch die Zusammenführung von Menschen diesseits und jenseits der Grenze. In verschiedensten Aktionen baulicher, kultureller, geistlicher und feiernder Art haben wir bislang versucht, die in der Vereinssatzung festgelegten Ziele zu erreichen.

Aktueller Stand

Dem Verein gehören zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund 200 Mitglieder an, darunter sind auch tschechische Mitglieder. Ungefähr ein Drittel der Mitglieder sind ehemalige Bewohner des Sudetenlandes, die übrigen kommen aus den verschiedensten Gegenden der Bundes-republik Deutschland, aber auch aus England, Frankreich und Chile. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf mindestens 15,00 €, zu einer höher angesetzten Jahreszahlung wird eingeladen. Für zusätzliche Spenden sind wir dankbar.

Einladung

1990 kam das vom Staat 1950 enteignete Klosterareal zurück in den Besitz des völlig mittellosen Klosters, unbewohnbar gemacht durch die fast 30-jährige Fremdnutzung als Kaserne der tschechoslowakischen Armee in den Jahren 1950 - 1978.
Durch die in der Nachkriegszeit erfolgte Vertreibung der ansässigen Bevölkerung und wiederholter Neubesiedlungswellen fiel Tepl und sein Umland in eine Lethargie der Entwurzelung. Der Bischof von Pilsen, Msgr. František Radkovský, bezeichnet das frühere, großteils katholische Egerland heute als eine der ‚glaubenslosesten Regionen Europas.'

Wenn Sie daran Interessiert sind, dass Kloster Tepl wieder zu einem Mittelpunkt der Seelsorge, Religiosität und Frömmigkeit wird; zu einem Hort der geistlichen Orientierung, der Erholung, der seelischen und körperlichen Kräftigung wird; ein Ort der Fürsorge für leidende Menschen wird,… dann helfen Sie mit, Stift Tepl auferstehen zu lassen.


Bisherige Aktionen und Projekte

Deutsch-Tschechische Jugend-Workcamps mit Arbeitseinsätzen auf dem Klosterareal: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001

Deutsch-Tschechische Jugend-Musikwoche in den Räumen des Klosters: 2003

Deutsch-Tschechische Künstler-Symposien in noch nicht renovierten ehemaligen Zellen: 1998, 2001, 2004

Deutsch-Tschechische Kunstausstellungen: 1999 in Esslingen, 2002 in Olomouc (Ölmütz), 2003 in Bundesrepublik, Hamburk

10-Jahres-Feier zum Bestehen des Vereins: 2005 in Stift Tepl

1995: Notoperation' an den Dächern des ehemaligen Konventsgebäudes

1996 - 2001: Sanierung des ‚Gloriet', ehemaliges Wohnhaus des Stiftsarztes MUDr. Johannes Nepomuk Josef Nehr.

Einrichtung eines Begegnungsraumes, einer Teeküche und Sanitäranlage

Permanentausstellung über die Gründung Marienbads, das Leben und

Wirken des Stiftsarztes MUDr. Nehr und die Besuche von Johann Wolfgang von Goethe in Stift Tepl

2000 - 2001: Renovierung der Klosterzellen

2001 - 2002: Sanierung und Neugestaltung der internationalen Jugendunterkunft in Stift Tepl

2002 - 2004: Sanierung des ehemaligen ‚Oratoriums'

2004 - 2006: Trachyt-Sanierungsprojekt an der Klosterfassade und an freistehenden Steinskulpturen

2006 - 2007: Renovierung der ehemaligen Klosterbibliothek und Umgestaltung in die Hauskapelle für den Konvent und weitere Gottesdienstbesucher.

Informationen erhalten Sie gerne und unverbindlich beim:

"Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."
Krummenackerstr. 164 in 73733 Esslingen am Neckar
Tel.: 0049/-0-711/36 74 96
Fax: 0049/-0-711/370 27 48
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
oder im Sekretariat von Stift Tepl.

Besuchen Sie unsere Webseite www.freunde-stift-tepl.eu