Život v klášteře, denní řád

Index

Chórová modlitba (oficium, liturgie hodin)

Bratři premonstráti jsou, stejně jako všechny zasvěcené osoby v římskokatolické církvi, vázáni povinností pravidelné modlitby. K této liturgické modlitbě (obecně zvané i "modlitba breviáře") se scházíme několikrát za den. Modlitba se převážně skládá z hymnů, žalmů, proseb a čtení z Písma svatého.

Z technických důvodů se poutníci a návštěvníci našeho kláštera mohou z pravidelných bohoslužeb zúčastnit pouze sobotní mše svaté, konané v konventní kapli od 15,30 a nedělní mše svaté, konané v opatském kostele Zvěstování Páně od 10,00. Liturgie probíhá v českém jazyce, na požádání Vám rádi zapůjčíme její texty a vysvětlíme průběh bohoslužby.

 

Čas a místo jednotlivých modliteb

Pondělí - pátek

modlitba se čtením, ranní chvály, Anděl Páně, rozjímání v konventní kapli  6:15 hod
modlitba uprostřed dne – dopoledne v konventní kapli 8:10 hod
modlitba uprostřed dne - v poledne, Anděl Páně v konventní kapli 11:45 hod
modlitba uprostřed dne - odpoledne, Anděl Páně, nešpory, Ave rosa v konventní kapli 18:00 hod
adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní v konventní kapli 20:00 hod
 modlitba před spaním v konventní kapli 20:30 hod 

 

Sobota

 modlitba se čtením, ranní chvály, Anděl Páně, rozjímání             v konventní kapli 6:30 hod 
 modlitba uprostřed dne - dopoledne v konventní kapli 7:30 hod
 modlitba uprostřed dne - v poledne, Anděl Páně v konventní kapli 11:45 hod 
 Anděl Páně, nešpory, vigilie, modlitba před spaním v konventní kapli 20:00 hod 

 

Neděle

ranní chvály, Veni creator spiritus, rozjímání v konventní kapli 6:30 hod
modlitba uprostřed dne - dopoledne v konventní kapli  7:15 hod 
modlitba uprostřed dne - v poledne, Anděl Páně v konventní kapli  11:45 hod 
modlitba uprostřed dne - odpoledne, Anděl Páně, nešpory, Ave rosa v konventní kapli  18:00 hod  
modlitba před spaním v konventní kapli  20:00 hod 

Předchozí Další »