Knižní fond

Index

knihovna policeVeškeré rukopisy, nejstarší tisky 15. a raného 16. století včetně tiskových jednolistů a rukopisné a tiskové fragmenty původem z knihovny tepelského kláštera se nacházejí v Oddělení rukopisů a starých tisků pražské Národní knihovny České republiky (kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a nejsou již majetkem Kanonie premonstrátů Teplá.

Klášterní archivní fond je deponován v Státním oblastním archivu Cheb – kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dokumenty vzniklé po roce 1918 včetně jsou badatelům zpřístupňovány pouze s písemným svolením kanonie, zbylé části fondu se řídí standardními pravidly archivu.

Knižní sbírky uložené v klášterní knihovně je možné studovat pouze prezenčně, vyhledávání umožňuje lístkový jmenný katalog (autorský), pro dílčí části fondu jsou k dispozici pouze prosté inventární seznamy. Jazykově převažuje němčina a latina, ostatní jazyky včetně klasické řečtiny a biblických jazyků, jazyků orientálních a jazyků moderních (včetně češtiny) jsou v menšině

Historický knihovní fond z let 1551-1945 obsahuje převážně literaturu náboženskou a liturgickou, právní, historiografii a díla klasických antických autorů. Relativně hojně jsou zastoupeny i přírodní vědy, filosofie, moderní filologie či vlastivěda, zcela okrajově beletrie. Badatelsky nejzajímavější jsou samostatné sbírky bohemik a premonstratensií. Bohemika zahrnují literaturu místem vydání nebo tématicky spojenou s Českými zeměmi. Premonstratensia jsou díla členů řádu či o řádu vypovídající. Sbírka map a atlasů obsahuje tištěnou produkci 19. a 20. století. Sbírka hudebnin zahrnuje hudbu náboženskou i světskou ze stejného období, v rukopisech i tiscích. V klášteře zůstala poválečná posádková knihovna. V současnosti je knihovna rozšiřována o knihovědnou odbornou literaturu a historiografii.

 


Předchozí Další »