Vyplněním kontaktních údajů a jejich odesláním souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 o ochraně osobních údajů se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti Kanonie premonstrátů Teplá, se sídlem Teplá - Klášter 1, psč 36461 (IČ-00479365 ) k obchodním a marketingovým účelům společnosti.


Veškerá data získaná od zákazníků (klientů) jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle výše uvedených zákonů o ochraně osobních údajů. Kanonie premonstrátů Teplá prohlašuje, že data shromážděná na základě tohoto systému neprodá, ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Na přání uživatele a bez udání důvodů jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků (klientů).