Společenství magnificat

Index

Sv. Norbert poradil zbožnému hraběti Theobaldovi, který pomýšlel na vstup do kláštera tohoto řádu, že v jeho případě bude lépe, když zůstane ve světě a ve svém postavení, ožení se a založí rodinu. Oblékl mu však krátký bílý škapulíř a složil pravidla pro jeho duchovní život. Přidružil ho tak k premonstrátskému řádu. Mnozí - i Theobaldova manželka - následovali pak jeho příkladu.

K širšímu premonstrátskému společenství tepelské kanonie (Třetí řád nebo Společenství přátel) mohou patřit nejen ti, kteří žijí v blízkosti Teplé, ale i prostorově vzdálení. Jejich zájem je zvlášť žádoucí právě dnes, kdy Tepelsko je ve skutečnosti misijní území.

Ke Třetímu řádu nebo k Společenství přátel mohou patřit tito katoličtí křesťané:

- diecézní kněží, jáhnové (i ženatí), případně bohoslovci,

Premonstrati sbiskupem- neženatí muži a neprovdané ženy, případně vdovci a vdovy, kteří nepomýšlejí na manželství,

- ti, kteří v manželství žijí, nebo na něj pomýšlejí,

- rodiče a členové rodin premonstrátských řeholníků a řeholnic,

- ti, kdo s premonstrátskými řeholníky spolupracují a pomáhají jim.

 

Širší společenství s premonstrátským řádem neznamená, že by se měli snoubenci, manželé… po způsobu řeholníků vzdalovat časných záležitostí a hodnot (ovšem slučitelných se zásadami křesťanského života), mají je užívat jako stupňů k věčnému Cíli, mají usilovat o svatost svou vlastní cestou. Laici patřící do širšího premonstrátského společenství se mají slovy církve o nich a pro ně (zejména konstituce Lumen gentinum ve IV. a V. kapitole; konstituce I. vatikánského sněmu Gaudium et spes čl. 36-39, 43,44; apoštolský list papeže Jana Pavla II. Christifideles laici), nepřeslechnout je a snažit se je uskutečňovat.


Předchozí Další »