Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Koncerty 2021
 

17/7
16,00
 varhany Mgr. Václav Peter
koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 120,- Kč
21/8
16,00

 varhany Jitka Chaloupková  

 koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 120,- Kč
 


U koncertů pořádaných Kanonií premonstrátů Teplá informace a rezervace vstupenek na telefonním čísle 353 392 732.
Změna programu vyhrazena