Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Koncerty 2020
 

18/7
16,00
varhany Jitka Chaloupková
koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
22/8
16,00

 varhany  Mgr. Václav Peter

 koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
 

29/12
    18,30
Roháči z Lokte
Vánoční koncert

koncert se koná v Modrém sále
doporučujeme využít možnosti rezervace místa

pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč


U koncertů pořádaných Kanonií premonstrátů Teplá informace a rezervace vstupenek na telefonním čísle 353 392 732.
Změna programu vyhrazena