Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

  

 

 

Návštěvní provoz
ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU KLÁŠTERA

Na této straně naleznete otevírací doby, ceny vstupného a informace o prohlídkách, koncertech a výstavách v letošním roce,
přehled dalších služeb a kontakt pro získání dalších informací.

 Vzhledem k přetrvávající nestandardní situaci stále během prohlídek platí některá mimořádní omezení a pravidla.
Zavedením a dodržováním těchto pravidel se snažíme ochránit naše návštěvníky i zaměstnance tak,
abychom zajistili bezproblémový chod návštěvního provozu.
Věříme, že nám svým zodpovědným chováním pomůžete a že se budeme moci celý zbytek roku setkávat při prohlídkách.

Pokud se rozhodnete nás navštívit, zavazujete se zároveň k dodržování těchto pravidel.
Prosíme všechny, kterým tato opatření připadají zbytečná a nehodlají je dodržovat, aby byli ohleduplní k našim návštěvníkům a personálu a svou návštěvu u nás odložili na pozdější dobu.

Maximální počet osob ve skupině je snížen oproti obvyklému počtu, v případě skupiny, která bude cestovat společně, bude tato skupina rozdělena na co nejmenší možný počet skupin menších, dle předchozí dohody s průvodcem skupiny.

PROTOŽE TENTO POČET NESMÍ BÝT NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR PŘEKROČEN, NEPLATÍ VÝJIMKY ANI PRO SKUPINY, KTERÉ PŘICESTOVALY SPOLEČNĚ.
Minimální prodleva mezi prohlídkami je v takovém případě závislá na momentálním provozu a je nutno, dohodout ji individuálně.Přednost mají objednaní návštěvníci.
Prohlídky je možné objednat na telefonu 353 392 732.

Vstup do všech vnitřních prostor je možný pouze se správně nasazeným respirátorem - tedy řádně zakrytým nosem a ústy.

Do pokladny návštěvního provozu je možné vstupovat po malých skupinkách
podmínkou je použití dezinfekce na ruce, která je k dispozici.
Není možné se v pokladně zdržovat mimo dobu nezbytně nutnou k nákupu vstupenky.
Platba je i nadále možná pouze v hotovosti a to jak v Kč, tak v €.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
od 1/8/2021 nově neplatí pro skupiny do 20 osob (=19 návštěvníků + průvodce)

Před zakoupením vstupenky a vstupem na prohlídku je nezbytné, prokázat se potvrzením o negativním testu na covid-19,
potvrzením o prodělaném onemocnění,
nebo potvrzením o očkování,
vše ve lhůtách, stanovených vládním nařízením.

Dokumenty již změnou nařízení ze dne 21/7/21 nejsou zastupitelné čestným prohlášením.
Dokument je pak nutné mít u sebe po celou dobu prohlídky pro případ kontroly.

Prosíme, respektujte, že naši zaměstnanci jsou z rozhodnutí vlády ČR nejen oprávněni, ale dokonce povinni, dokumenty kontrolovat.

od 1/8/2021 nově neplatí pro skupiny do 20 osob (=19 návštěvníků + průvodce)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návštěvníci, kteří nedodrží tato pravidla, nebudou obslouženi a nebudou se moci zúčastnit prohlídky
Pokud by některý návštěvník tato pravidla porušil během prohlídky,
bude z prohlídky vykázán a vstupné mu v takovém případě nebude vráceno.


Momentálně platná pravidla dodržují a ochranné prostředky a dezinfekci používají také všichni zaměstnanci.

Všechny vnitřní prostory jsou pravidelně dezinfikovány.Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu


Než se k nám vydáte osobně, prohlédněte si klášter v milé společnosti pana Ladislava Smoljaka.

 


Toulky s Ladislavem Smoljakem "Za osudy blahoslaveného českého knížete Hroznaty (ČT 2008) 


Předchozí Další »