Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

  

 

 

Návštěvní provoz
ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU KLÁŠTERA

Na této straně naleznete otevírací doby, ceny vstupného a informace o prohlídkách, koncertech a výstavách v letošním roce,
přehled dalších služeb a kontakt pro získání dalších informací.

 


 OD 31/5/2021 OPĚT OTEVŘENO

 


Vzhledem k přetrvávající nestandardní situaci stále během prohlídek platí některá mimořádní omezení a pravidla.
Zavedením a dodržováním těchto pravidel se snažíme ochránit naše návštěvníky i zaměstnance tak,
abychom zajistili bezproblémový chod návštěvního provozu.
Věříme, že nám svým zodpovědným chováním pomůžete a že se budeme moci celý zbytek roku setkávat při prohlídkách.

Pokud se rozhodnete nás navštívit, zavazujete se zároveň k dodržování těchto pravidel.
Prosíme všechny, kterým tato opatření připadají zbytečná a nehodlají je dodržovat,
aby byli ohleduplní k našim návštěvníkům a personálu a svou návštěvu u nás odložili na pozdější dobu.

Maximální počet osob ve skupině je snížen oproti  obvyklému počtu, v případě skupiny, která bude cestovat společně, bude tato skupina rozdělena na co nejmenší možný počet skupin menších, dle předchozí dohody s průvodcem skupiny.V SOUVISLOSTI S PLATNÝMI NAŘÍZENÍMI JE DO ODVOLÁNÍ MAXIMÁLNÍ POČET OSOB VE SKUPINE SNÍŽEN NA 9 (S PRŮVODCEM 10 OSOB)
PROTOŽE TENTO POČET NESMÍ BÝT NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR PŘEKROČEN, NEPLATÍ VÝJIMKY ANI PRO SKUPINY, KTERÉ PŘICESTOVALY SPOLEČNĚ.
MINIMÁLNÍ PRODLEVA MEZI PROHLÍDKAMI JE 1 HODINA. 
Přednost mají objednaní návštěvníci.
Prohlídky je možné objednat na telefonu 353 392 732.

Vstup do všech vnitřních prostor je možný pouze se správně nasazeným respirátorem - tedy řádně zakrytým nosem a ústy.

Do pokladny návštěvního provozu je možné vstupovat po malých skupinkách
a podmínkou je použití dezinfekce na ruce, která je k dispozici.
Není možné se v pokladně zdržovat mimo dobu nezbytně nutnou k nákupu vstupenky.
Platba je i nadále možná pouze v hotovosti a to jak v Kč, tak v €.

Před zakoupením vstupenky a vstupem na prohlídku je nezbytné, prokázat se potvrzením o negativním testu na covid-19, potvrzením o prodělaném onemocnění, nebo potvrzením o očkování, vše ve lhůtách, stanovených vládním nařízením. Dokumenty jsou zastupitelné čestným prohlášením. Dokument je pak nutné mít u sebe po celou dobu prohlídky pro případ kontroly. Prosíme respektujte, že naši zaměstnanci jsou (na rozdíl například od provozovatelů restaurací) z rozhodnutí vlády ČR nejen oprávněni, ale dokonce povinni, dokumenty kontrolovat.

Návštěvníci, kteří nedodrží tato pravidla, nebudou obslouženi a nebudou se moci zúčastnit prohlídky
Pokud by některý návštěvník tato pravidla porušil během prohlídky,
bude z prohlídky vykázán a vstupné mu v takovém případě nebude vráceno.

Ochranné prostředky a dezinfekci používají také všichni zaměstnanci.

Všechny vnitřní prostory jsou pravidelně dezinfikovány.Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu


 


 

Než se k nám vydáte osobně, prohlédněte si klášter v milé společnosti pana Ladislava Smoljaka.

 


Toulky s Ladislavem Smoljakem "Za osudy blahoslaveného českého knížete Hroznaty (ČT 2008) 


Předchozí Další »