Spolek přátel kláštera Teplá

Index

Stávající akce a projekty

Česko-německé brigády mládeže s pracovním nasazením v areálu kláštera: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001

Česko-německý hudební týden pro mládež v prostorách kláštera: 2003

Česko-německé umělecké symposium v dosud nerenovovaných bývalých celách kláštera: 1998, 2001, 2004, 2007

Česko-německé výstavy děl vzniklých během uměleckých sympozií: 1999 v Esslingen /SRN/, 2002 v Olomouci, 2003 v Hamburku, 2009 v klášteře Schöntal

Oslava 10. výročí existence spolku: 2005 v klášteře Teplá

1995: Nezbytná oprava střech budovy bývalého konventu

1996 - 2001: Sanace "glorietu", bývalého domu klášterního lékaře MUDr. Nehra

Vybavení společenské místnosti, kuchyňky a sociálního zařízení

Stálá výstava věnovaná založení Mariánských Lázní, životu a působení

klášterního lékaře MUDr. Nehra a návštěvám Johanna Wolfganga Goetha v Klášteře Teplá

2000 - 2001: Rekonstrukce klášterních cel

2001 - 2002: Rekonstrukce a nové vybavení ubytovny pro mládež v klášteře Teplá

2002 - 2004: Rekonstrukce a restaurování bývalé oratoře

2004 - 2006: Projekt "Trachyt" - restaurování trachytových prvků fasády a soch

2006 - 2007: Rekonstrukce bývalé klášterní knihovny a vytvoření kaple pro konvent a návštěvníky bohoslužeb.

2010 - 2014: Finanční podpora projektu „Vzorový projekt mechanismy poškození a vývoj konzervačních postupů u oolitických vápenců typu Savonniéres v památkových objektech ve škodlivinami silně zatížených oblastech Německa a České republiky.“