Stavební památka

25-31. července 2016

Studenti z Katedry historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ze Semináře dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity a finalisté Dějepisné olympiády strávili týden studiem klášterního života, stavitelství a umění.