Vinuté perly

12. srpna 2017

V rámci letní dílny jste si v Hroznatově akademii mohli vyrobit skleněnou perlu pod vedením Jany Němejcové