OKOLO - Konventu

22.-24. června 2017

V zahradách okolo barokního kláštera i v jeho interiéru proběhnul festival umění a řemesel pořádaný Hroznatovou akademií.