Plánický - Opella ecclesiastica

28. srpna 2018

Koncert skladby Josefa Antonína Plánického Opella Ecclesiastica v modrém sále byl výsledkem vokálně - instrumentálních masterclass, které pro nadané mladé hudebníky zorganizoval spolek Svět podle Jakuba a spolek Kulturista. Dirigrntem byl Jakub Kydlíček.