Adventní hra

15. prosince 2018

 Během adventní hry jsme hledali ztracená světýlka sv. Lucie, množí trochu bloudili  ale nakonec všichni našli cestu do Betléma. Na úvod zazpíval smíšený soubor Cantilo v.i.p.