Tepelská kanonie 1950-1990

26. - 28. říjen 2019

 Ve dnech 26., 27., a 28. října 2019 se v Hroznatově akademii kláštera Teplá pořádaly speciální prohlídky s Mgr. Janou Oppeltovou, PhD., které návštěvníkům přiblížily situaci tepelské kanonie v letech 1950 až 1990.