Historie knihovny

Index

 Současnost

Období od obnovení řeholního života v Teplé r. 1990 po současnost se nese ve znamení mnohdy značně obtížného procesu návratu fondů a sbírek zpět do kláštera, budování potřebného zázemí pro práci knihovníka a badatelů a navázání na přerušenou tradici odborného zpracování knihovního fondu – z nových publikací je nutno vyzdvihnout soupis tepelských rukopisů (autor F. Hoffmann), formou stručných přehledů byly uveřejněny starší nepublikované soupisy nejstarších tepelských tisků (sestavil M. Hlinomaz). Knihovní a muzejní křídlo kláštera se v důsledku předchozího dlouhodobého zanedbávání potřebné péče nachází v neuspokojivém technickém stavu, negativně ovlivňujícím klimatické podmínky v objektu, znemožňujícím patřičné využití jeho podstatné části a ohrožujícím stav zde uložených fondů a sbírek. Odstraňování škod a jejich následků naráží na nedostatek financí (v jehož důsledku se již Kanonie premonstrátů Teplá bohužel musela vzdát např. celé kolekce rukopisů a nejstarších tisků), knihovna a muzeum se potýkají s nedostatkem kvalitních úložných a výstavních prostor. 

Knihovna je přístupná široké veřejnosti v rámci prohlídkové trasy nebo poskytuje individuální přístup a zázemí zájemcům o bádání. 

Autorkou textu je Mgr. Michaela Bäumlová