Vita fratris Hroznatae

Index

Předmluva

Vita fratris Hroznatae - Život bratra Hroznaty - je dílem neznámého tepelského premonstráta. Ze dvou věnování, která následují po vlastním textu, je patrno, že psal z příkazu opata Benedikta a dokončil svou práci v době, kdy tento opat už abdikoval, ale ještě žil, a vládl už opat Oldřich, tj. kolem r. 1259. Od Hroznatovy smrti 14. července 1217 uplynulo už čtyřicet let. Literární forma spisu nasvědčuje tomu, že byl pořízen mj. s cílem připravit Hroznatovu kanonizaci. Autor se ovšem nezabýval minulostí s kritickým smyslem historika 19. nebo 20. století. Zachované listinné dokumenty mnohé jeho údaje potvrzují a doplňují, některé však poněkud zpochybňují. V podstatě však podává věrohodný obraz Hroznatova životního směřování.

Nejstarší rukopis Vita fratris Hroznatae se zachoval v tepelském klášteře na patnácti pergamenových listech osmerkové velikosti. Chotěšovský rukopis z r. 1517 se od tepelského liší velmi málo, je zřejmě jeho opisem. Roudnický rukopis z r. 1580 je značně odlišný stylisticky, obsah je však týž.

Latinský text tepelského rukopisu s paralelním českým překladem Josefa Truhláře byl vydán v Pramenech dějin českých 1, str. 369 - 383, Praha 1873. Zde publikujeme bez jakékoliv změny (i s ponecháním tehdejšího pravopisu) překlad strahovského premonstráta Arnošta Vovsa, který vydal r. 1930 Ladislav Kuncíř v Praze s předmluvou Josefa Dostála a s doslovem Antonína Stříže v edici Boží bojovníci (Život blahoslaveného Hroznaty, zakladatele klášterů v Teplé a v Chotěšově a patrona země České).

Kéž vzor a přímluva blahoslaveného Hroznaty nám pomáhají, abychom se ve všech životních situacích podobně jako on orientovali podle evangelia, kéž spolu s ostatními svatými ochránci země České oroduje za svou i naši vlast. Hroznata Vita fratris

 

Hroznata František Janoušek O. Praem
(z publikace "Život blahoslaveného Hroznaty", ARCA JIMFA v Třebíči, 1993; zkráceno)

 

Digitálizovaný rukopis Vita fratris Hroznatae naleznete na: www.manuscriptorium.com

 


Předchozí Další »