Výstava keramického a grafického kroužku 27.6. - 31.7. 2019

Dne 27.6. 2019 od 17.00 hod. proběhne v prostorách barokního Konventu kláštera Teplá vernisáž výstavy prací šikovných absoloventů pravidelných keramických a grafických dílen pořádaných Hroznatovou akademii.

Rádi vám představí výsledky svého snažení, které vznikaly pod odborným vedením dvou báječných lektorek.

( Kateřiny Strádalové – keramika a Kateřiny Sechovcové – grafika ).

 Na výstavu jste srdečně zváni, tak určitě přijďte.