Pondělí
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Úterý
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně
Slavnost Těla a Krve Páně, eucharistický průvod

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí 
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Úterý
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí až pátek

Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota

Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně započatá obláčkou kandidáta tepelské kanonie v kapli blahoslaveného Hroznaty

Neděle

Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

 

Pondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Velký pátek
V 15:00 pobožnost Křížové cesty
Obřady na památku Umučení Páně v 16:30 v  kostele Zvěstování Páně

Bílá sobota
Ve 21:00 Velikonoční vigilie

Neděle (slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
Mše svatá s žehnáním pokrmů v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

 

26. února 2023

1. neděle postní

Svátky

V době postní se neslaví památky svatých, jen připomínky

So – Sv. Kazimíra

Ne – 2. neděle postní

Bohoslužby

Po – Pá  7.30 mše sv. v konventní kapli

So  15.30 mše sv. v konventní kapli

Ne  10.00 mše sv. v kostele

Křížová cesta

Pá – 18.00 v kostele

Strana 1 z 10