Klášter_Teplá_201.jpgPondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek (Slavnost sv. Norberta, arcibiskupa, zakladatele řádu premonstrátů)
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle 
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Klášter_Teplá_201.jpgPondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek (Slavnost Těla a Krve Páně)
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně, následuje průvod

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle 
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Klášter_Teplá_201.jpgPondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek (svátek sv. Jana Nepomuckého)
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle (slavnost Seslání Ducha svatého)
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí až středaKlášter_Teplá_201.jpg
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek (slavnost Nanebevstoupení Páně)
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

PondělíKlášter_Teplá_201.jpg
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Úterý (svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka)
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Středa až pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Klášter_Teplá_201.jpgVelikonoční pondělí
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Úterý až pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí 8. dubna 2024
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

unnamed.jpgPondělí až úterý
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Středa
Popeleční středa, začátek doby postní
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně s udílením Popelce

Čtvrtek až pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

 

Křížová cesta
Pátek v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí až čtvrtek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Pátek
Slavnost uvedení Páně do chrámu, mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Strana 1 z 12