20180421 evangeliciVe dnech 20.-22. dubna 2018 pořádala v tepelském klášteře Církev československá husitská v Mariánských Lázních, Církev českobratrská evangelická v Aši a německá Evangelická církev z Weidenu, za finančního přispění Evropské unie, víkendový pobyt s názvem „Děti, klášter, umění.“ Jejich cílem bylo zprostředkovat dětem setkání různých vyznání, překonávat jazykové bariéry a předsudky.

Podrobnosti si můžete přečíst na webu Plzeňské diecéze CČSH. 

2018 02 09 dokumentČeská inženýrská komora ocenila firmu AED project, za práci na obnově klášterního štolového systému. O tomto počinu teď vznikl krátký dokument, který si můžete prohlédnout i vy, když si otevřete tento článek. 

 

20160922trideniDne 22. září 2016 proběhlo v Modrém sále Kláštera premonstrátů v Teplé vyhodnocení soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu s názvem Liga odpadů 2016, dále vyhodnocení soutěže obcí ve sběru drobného elekra s názvem EZ – Liga 2016 a soutěž obcí ve sběru velkých elektrospotřebičů 2016. V letošním roce soutěžily všechny obce, které mají uzavřené smlouvy se společnostmi EKO – KOM, a. s., Asekol, a.s. a ELEKTROWIN, a.s. Ve všech třech soutěžích se hodnotily obce ve dvou kategoriích - obce do 1000 obyvatel včetně a obce nad 1000 obyvatel. Vítězné obce v obou kategoriích obdržely finanční odměnu.

KVCARDMěstské karty se stávají čím dál tím oblíbenější u cestovatelů a tak nově od srpna budou mít možnost i návštěvníci mětsta Karlovy Vary a blízkého okolí využít všechny možnosti, které karta nabízí. Do projektu se zapojila také Hroznatova akadmeie Kláštera premonstrátů v Teplé, Hrad a zámek Bečov nebo Hrad Loket.

20160614stavby16Projekt Vzorové obnovy NKP Klášter Teplá získal první místno v soutěži Stavby Karlovarského kraje.  Odborná porota ho vyznamenala v kategorii Stavby. Předstihl tak projekty jako byla centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech nebo oprava silnice R6 z Lubence do Bošova. Velkou podporu získal klášter také v hlasování veřejnosti, kde se dostal na druhé místo s 678 hlasy. Jak píše idnes.cz byl letošní šestnáctý ročník soutěže v několika věcech rekordní. Organizátorům se přihlásilo nebývalé množství děl, konkrétně to bylo 34 staveb a osm projektů. Do diváckého hlasování dorazilo 15 636 hlasů, z toho platných a ověřených bylo 13 235.

v pátek 4. 12. 2015 se v Tepelském klášteře setkali inženýři a technici ze západních Čech

Výstava věnovaná nejen historii kláštera, ale především jeho vzorové obnově. Krajská knihovna Karlovy Vary od 2. do 26. června 2015 

Stejně jako v uplynulém roce, i letos vyhlašuje Národní památkový ústav cenu nazvanou Patrimonium pro futuro. Nominanty Karlovarského kraje budou pro rok 2015 publikace Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 a restaurování dekorativních nástěnných maleb v opatském bytě kláštera premonstrátů v Teplé.

Klášter Teplá: architektonický skvost s ohromující knihovnou se sto tisíci svazky, která je druhou nějvětší klášterní knihovnou v České republice.

Vzorová obnova kláštera premonstrátů v Teplé přešla do svojí závěrečné fáze.

Strana 1 z 2