DIECÉZNÍ POUŤ - KLÁŠTER TEPLÁ

Dne 14. září 2019 Vás srdečně zveme do Kláštera v Teplé na Diecézní pouť.

Více na https://www.bip.cz/cs/akce/2019-06-diecezni-pout-do-klastera-tepla