Jsme zpět!

Vážení a milí přátelé.

S radostí vám oznamujeme, že v rámci uvolňování protiepidemiologických opatření, doporučených Ministerstvem zdravotnictví, postupně obnovujeme návštěvnický provoz kláštera pro veřejnost a to v těchto etapách:

25. května – prohlídky barokní části kláštera v rámci Hroznatovy akademie. V tento den pro vás máme navíc nachystaný dárek na uvítanou! (max. 15 osob ve skupině)

25. května – grafický kroužek pro děti (začátek v 15:30, max. 15 osob ve skupině)

30. května – prohlídky knihovny a kostela. (max. 20 osob ve skupině) Podrobnosti k prohlídce na: http://www.klastertepla.cz/navstevni-provoz.html

1. června – keramický kroužek (začátek 17:00, max. 15 osob ve skupině)

Podmínkou pro účast na všech výše uvedených aktivitách budou zakrytá ústa a nos rouškou nebo jiným ochranným prostředkem a neexistence příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Účastníci zájmových kroužků (nebo jejich zákonní zástupci) navíc vždy na místě podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pro ochranu vašeho zdraví i zdraví pracovníků kláštera jsme přichystali desinfekci rukou. Prosíme, používejte ji!

Už se na vás moc těšíme!