Autorské čtení s doprovodem citery

Přátelé,
v neděli 2. října Vás od 16,00 hodin srdečně zveme na AUTORSKÉ ČTENÍ S DOPROVODEM CITERY. 
Egerlandské lidové písně a texty v původním nářečí s překladem do češtiny přednese Måla Richard Šulko z Plachtína u Nečtin, na citeru bude doprovázet Vojtěch Šulko
 
Vstupné dobrovolné.
 
Budeme se na Vás těšit!
Kolektiv Hroznatovy akademie