Manus animam pinxit - Ruka malovala duši

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na zahájení výstavy Manus animam pinxit / Ruka malovala duši - Grafická tvorba Michaela Floriana a jeho vazby na premonstrátskou kanonii v Teplé.

Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 2. května od 17. hodin v Opatské jídelně kláštera (u Modrého sálu). Na úvod promluví opat kanonie P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O. Praem., výstavou vás provede P. Rudolf Zbožínek, sběratel a znalec Florianovy tvorby.

Výstava bude poté otevřena každé úterý - neděli od 11. hodin do 16. hodin.

Vstupné 50 Kč.