Slavnost Uvedení Páně do chrámu

V sobotu 2. února 2019 bude mše svatá v 15.30 hod v opatském kostele Zvěstování Páně.