Slavnost sv. Josefa

V úterý 19. března 2019 bude mše svatá v 18.00 hod v opatském kostele Zvěstování Páně.