Slavnost Nanebevstoupení Páně

 P1280511

   Ve čtvrtek 30. května 2019 bude mše svatá v 18.00 hod

             v opatském kostele Zvěstování Páně.