SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Ve čtvrtek 15.8.2019 v 18.00 hod mše svatá v opatském kostele Zvěstování Páně.

Srdečně zveme.