Památka zesnulých

 Slavnost Všech svatých

 Pondělí 1. 11. 2021

 18:00 - Mše svatá v kostele Zvěstování páně

 

 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 Úterý 2. 11. 2021

 7:30 - Mše svatá v konvetní kapli

 18:00 - Mše svatá v kostele Zvěstování páně