Slavnost Panny Marie

Zítra 8. prosince 2021 se bude při příležitosti slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu konat mše svatá v kostele Zvěstování Páně od 18:00 hodin.