Velikonoční bohoslužby

Pondělí 11. dubna až středa 13. dubna 2022

Mše svatá v 7.30 hod. v konventní kapli

Zelený čtvrtek – 14. dubna 2022

Mše svatá na památku Poslední večeře v 18.00 hod. v kostele Zvěstování Páně

Velký pátek – 15. dubna 2022

V 15.00 hod. pobožnost Křížové cesty (v případě špatného počasí v kostele Zvěstování Páně)
V 16.30 hod. obřady Velkého pátku v kostele Zvěstování Páně

Bílá sobota – 16. dubna 2022

Obřady Velikonoční vigilie od 21.00 hod. v kostele Zvěstování Páně

Zmrtvýchvstání Páně – 17. dubna 2022

Mše svatá s žehnáním pokrmů v 10.00 hod. v kostele Zvěstování Páně

Velikonoční pondělí – 18. dubna 2022

Mše svatá v 10.00 hod. v  kostele Zvěstování Páně